Lokalt råd Centrum

Pensionärsrådet i Centrum är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Centrum finns knappt 30 000 folkbokförda personer över 65 år. Av dessa är cirka 85 procent födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Centrums pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna:

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här kommer vi att fylla på med representanter.

Pensionärsrådet i Centrum representerar

Kålltorp, Torpa, Björkekärr, Kallebäck, Skår, Kärralund, Krokslätt, Johanneberg, Guldheden, Landala, Olivedal, Haga-Annedal, Änggården, Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget, Masthugget, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, Stampen, Heden, Lunden, Härlanda, Överås, Olskroken, Redbergslid och Bagaregården.

Handlingar och protokoll

Här samlar vi protokoll