Förvaltningsövergripande råd

Vårt förvaltningsövergripande pensionärsråd är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för seniorer, så att den service som förvaltningen levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Pensionärsrådets deltagare

Rådet består av elva representanter från civilsamhället och sex politiska representanter från nämnden för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Representanter från intresseorganisationer

Här fyller vi på med de valda representanterna från civilsamhället:

 • xxx (SKPF)
 • xxx (SKPF)
 • xxx (SKPF)
 • xxx (SKPF)
 • xxx (SPF)
 • xxx (SPF)
 • xxx (SPF)
 • xxx (PRO)
 • xxx (PRO)
 • xxx (PRO)
 • xxx (RPG)
 • xxx (Lokal förening)
 • xxx (Lokal förening)
 • xxx (Lokal förening)
 • xxx (Lokal förening)
 • xxx (Lokal förening)

Politiska representanter

De valda representanterna från nämnden för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är:

 • Marina Johansson (S)
 • Ingemar Drottinger (D)
 • Helén Ohlsson (MP)
 • Denise Cresso Nydén (Fi)
 • Mattias Tykesson (M)
 • Berit Kratz (L)

Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se

Handlingar och protokoll

Här kommer vi att samla protokoll.