Covid-19: Lägesbild för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här hittar du lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

För att kunna följa utvecklingen på övergripande nivå tar förvaltningen fram en lägesbild. I lägesbilden hittar du information om antal smittade i verksamheterna inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet.

Antal smittade kan förändras snabbt, alla siffror som presenteras i lägesbilden är därför en ögonblicksbild som gäller vid tillfället då siffrorna hämtats.

Filer och dokument