Covid-19: Lägesbild för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här hittar du lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Förvaltningen bevakar smittläget, och tar vid behov fram övergripande lägesbilder över antalet smittade inom äldreomsorgen och förvaltningens verksamhet. Här hittar du tidigare lägesbilder från äldre samt vård och omsorgsförvaltningen. 

Antal smittade kan förändras snabbt, alla siffror som presenteras i lägesbilden är därför en ögonblicksbild som gäller vid tillfället då siffrorna hämtats.

Filer och dokument