Politiker i nämnden för Äldre samt vård- och omsorg

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Här hittar du politikerna i äldre samt vård- och omsorgsnämnden