Äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag

Reglemente och lagar beskriver äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag och ansvar.