Äldre samt vård- och omsorgsnämndens mötestider

Nämnden för äldre samt vård- och omsorgsnämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Dessa sammanträden är inte öppna för allmänheten. Dagordning och protokoll finns att ladda ner digitalt.

Sammanträdestider 2023

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
20 juni

29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december