Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Politiker i nämnden

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av nämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Nämndens uppdrag

Reglemente och lagar beskriver äldre samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag och ansvar.

Nämndens mötestider

Nämnden för äldre samt vård- och omsorgsnämnden sammanträder varje månad med undantag för juli. Dessa sammanträden är inte öppna för allmänheten. Dagordning och protokoll finns att ladda ner digitalt.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter handlingar och protokoll för äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Budget och årsrapport

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och nämnden för äldre samt vård- och omsorg beslutar om den budget som styr äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar förvaltningen kan använda.