Lokalt råd Hisingen

Pensionärsrådet på Hisingen är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Hisingen finns cirka 25 000 folkbokförda personer över 65 år. Drygt 70 procent är födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Hisingens pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna

 • Laila Karlsson (SKPF)
 • Barbro Baudin (SKPF)
 • Zaidi Folias (SKPF)
 • Britt Johansson (SPF)
 • Madeleine Jacobsson (SPF)
 • Britt-Marie Törngren (PRO)
 • Jan Grönkvist (PRO)
 • Ann Trygg (PRO)
 • Karin Olsson (RPG)
 • Liisa Sabell (Göteborgs Finska Pensionärsförening)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Tina Isaksson, avdelningschef vård- och omsorgsboende
Telefon: 031-366 26 57
E-post: tina.isaksson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ulrika Stridvall Dahlén, avdelningschef stab och kommunikation
Telefon: 031-365 86 75
E-post: ulrika.stridvall.dahlen@aldrevardomsorg.goteborg.se

Peter Olsson, avdelningssekreterare vård- och omsorgsboende och sekreterare i rådet
Telefon: 031-366 71 84
E-post: peter.olsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Representanter från till exempel avdelningarna vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande och förebyggande deltar i rådet efter önskemål och behov.

Pensionärsrådet på Hisingen representerar

Kärra, Rödbo, Backa, Skogome, Brunnsbo, Backa, Skälltorp, Kvillebäcken, Kyrkbyn, Rambergsstaden, Norra Älvstranden, Eriksberg, Lindholmen, Hjuvik, Nolered, Arendal, Björlanda, Tuve, Säve, Slättadamm, Kärrdalen, Svartedalen, Jättesten, Norra Biskopsgården, Södra Biskopsgården och Länsmansgården. 

Handlingar och protokoll

Pensionärsrådet Hisingen, protokoll 2022-10-17