Lokalt råd Centrum

Pensionärsrådet i Centrum är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Centrum finns knappt 30 000 folkbokförda personer över 65 år. Av dessa är cirka 85 procent födda i Sverige.

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Medlemmar i Centrums pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna

 • Anna Ekskog Hallmén (SKPF)
 • Anna-Lena Stjernlöf (SKPF)
 • Ann Odin (SKPF)
 • Ulla Cronesberry (SKPF)
 • Lena Gustafsson (SPF Seniorerna)
 • Lars Höglund (SPF Seniorerna )
 • Sonja Lidén Eriksson (SPF Seniorerna )
 • Nina Jonnerhag (SPF Seniorerna )
 • Charlotte Kaurin (PRO Göteborg)
 • Siv Rhodin (PRO Göteborg)
 • Britt Palmqvist (RPG)
 • Olof Kjernald (RPG)
 • Agneta Wirén (HBT-Seniorerna)
 • Brittmo Bernhardsson (Anhörig Göteborg)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)

Från äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Monika Bondesson, avdelningschef hemtjänst
Telefon: 031-365 78 81
E-post: monika.bondesson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Emma Höjgaard, avdelningschef ekonomi
Telefon: 031-365 10 77
E-post: emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Karin Gréen, avdelningssekreterare hemtjänst och sekreterare i rådet
Telefon: 031-365 42 28
E-post: karin.2.green@aldrevardomsorg.goteborg.se

Representanter från till exempel avdelningarna vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande och förebyggande deltar i rådet efter önskemål och behov.

Pensionärsrådet i Centrum representerar

Kålltorp, Torpa, Björkekärr, Kallebäck, Skår, Kärralund, Krokslätt, Johanneberg, Guldheden, Landala, Olivedal, Haga-Annedal, Änggården, Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget, Masthugget, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, Stampen, Heden, Lunden, Härlanda, Överås, Olskroken, Redbergslid och Bagaregården.

Handlingar och protokoll

Pensionärsrådet Centrum, protokoll 2023-02-06

Pensionärsrådet Centrum, protokoll 2022-10-17