Förvaltningsövergripande råd

Det övergripande pensionärsrådet är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för seniorer, så att den service som nämnden levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Arbetsordning för pensionärsråden

I pensionärsrådens arbetsordning kan du läsa mer om rådens uppgifter, organisering och arbetsformer samt sammansättning. Arbetsordning för pensionärsråden 

Pensionärsrådets deltagare

Rådet består av elva representanter från civilsamhället och sex politiska representanter från nämnden för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. 

Representanter från intresseorganisationer

 • Gerda Svendsen (SKPF)
 • Zaidi Folias (SKPF)
 • Annelie Sjökvist (SKPF)
 • Ulla Cronesberry (SKPF)
 • Lena Gustafsson (SPF)
 • Christina Ramberg (SPF)
 • Britt Johansson (SPF)
 • Britt-Marie Törngren (PRO)
 • Birgitta Ljungström Bengtsson (PRO)
 • Vakant (PRO)
 • Olof Kjernald (RPG)
 • Lena Hultén (Anhörig Göteborg)
 • Agneta Wirén (HBT-seniorerna)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)
 • Vakant (Lokal förening)

Politiska representanter

De valda representanterna från nämnden för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är:

 • Marina Johansson (S)
 • Björn Åhlin (MP)
 • Annelie Rhedin (M)
 • Mariette Höij Risberg (D)
 • Clara Thulin (C)
 • Martina Lundquist (SD)

Kontaktuppgifter, se förtroendemannaregistret, politiker.goteborg.se

Handlingar och protokoll

Förvaltningsövergripande pensionärsråd, protokoll 2022-12-14

Mötestider 2023 för Göteborgs Stads sverigefinska råd