Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens pensionärsråd är uppdelade i ett förvaltningsövergripande råd samt i fyra lokala råd, ett för varje stadsområde. Råden ska vara forum för dialog, erfarenhetsutbyte och information och ska behandla frågor och insatser inom nämndens ansvarsområden som berör pensionärer som grupp.

Förvaltningsövergripande råd

Det övergripande pensionärsrådet är ett forum för demokratiska möten mellan politik och civilsamhälle. Rådet bevakar frågor som påverkar vardagen för seniorer, så att den service som nämnden levererar utvecklas tillsammans med de som deltar.

Lokalt råd Centrum

Pensionärsrådet i Centrum är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Centrum finns knappt 30 000 folkbokförda personer över 65 år. Av dessa är cirka 85 procent födda i Sverige.

Lokalt råd Hisingen

Pensionärsrådet på Hisingen är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Hisingen finns cirka 25 000 folkbokförda personer över 65 år. Drygt 70 procent är födda i Sverige.

Lokalt råd Nordost

Pensionärsrådet i Nordost är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Nordost finns drygt 12 000 folkbokförda personer över 65 år. Cirka 46 procent är födda i Sverige.

Lokalt råd Sydväst

Pensionärsrådet i Sydväst är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsområdet och äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom stadsområde Sydväst finns drygt 24 000 folkbokförda personer över 65 år. Cirka 85 procent är födda i Sverige.