Foto: Frida Winther

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Vi erbjuder hemtjänst, vård- och omsorgsboende och kommunal hälso- och sjukvård. Vi erbjuder också hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. I äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar 9 600 medarbetare för att utföra 40 000 insatser varje dygn.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Covid-19: Lägesbild för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här hittar du lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Aktuellt

 • Att få må bra hela livet – välkommen till samtal på pratbänkarna under vecka 41!

  Publicerad 5 oktober 2022
  Ett samtal kan göra stor skillnad både för dig och den du möter. Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och kan rädda liv. Under vecka 41 med start den 10 oktober - Världsdagen för psykisk hälsa - bjuder Åldersvänliga Göteborg in till pratbänkarna för samtal om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 27 september 2022

  Publicerad 30 september 2022
  På äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte godkändes förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2022-2024. Nämnden beslöt att genomföra en ny upphandling av platser för äldre på privata vård- och omsorgsboenden Förvaltningen informerade även om socialstyrelsens brukarundersökning samt delårsrapporten för augusti.
 • Visselblåsningar inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen – vi måste värna allmänhetens förtroende

  Publicerad 22 september 2022
  På en enhet inom avdelning service har det förekommit ekonomiska oegentligheter, vårdslös hantering av skattepengar och brister i arbetsmiljö och ledarskap. Det visar utredningar som gjorts efter att tips om oegentligheter kommit in genom stadens visselblåsarfunktion. Det här är en förtroendefråga, menar Babbs Edberg som är förvaltningsdirektör.
 • Ekonomiska oegentligheter på enhet inom avdelning service

  Publicerad 22 september 2022
  En enhetschef har blivit varslad om avsked efter en utredning som visar på ekonomiska oegentligheter och vårdslös hantering av skattepengar. Samordnaren som möjliggjort för enhetschefen att genomföra privata inköp har också blivit varslad om avsked.
 • Den 8 september är det Internationella Fysioterapins dag – träffa Amelie Carlsson som är fysioterapeut

  Publicerad 8 september 2022
  Hallå där Amelie Carlsson! Den 8 september är det Internationella Fysioterapins Dag i Sverige och hela världen. Det finns ungefär 130 legitimerade fysioterapeuter i Göteborgs Stad. Du är en av dem. Berätta vad en fysioterapeut kan och gör för våra invånare.
 • Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 23 augusti 2022

  Publicerad 29 augusti 2022
  Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte antogs lokalbehovsplanen för 2022. Nämnden avstyrkte enligt förvaltningens rekommendationer två remisser från stadsledningskontoret: hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård. Det lager av desinfektionsmedel som förvaltningen köpte in i början av pandemin ska skickas som bistånd till Ukraina. Förvaltningen informerade nämnden om hur sommaren har varit i och för verksamheterna.
 • Så tycker omsorgstagare och hyresgäster om äldreomsorgen i Göteborg

  Publicerad 23 juni 2022
  I Socialstyrelsens brukarundersökning för 2022 tycker omsorgstagarna och hyresgästerna till om sin äldreomsorg. Generellt har nöjdheten gått ner i hela Sverige i årets undersökning jämfört med den senaste enkäten. Detta gäller både i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. I Göteborg har nöjdheten minskat på vård- och omsorgsboenden, men inte lika mycket som i resten av landet. För omsorgstagare i hemtjänsten är nöjdheten i stort sett på samma nivå som vid den senaste enkäten. Resultaten gäller äldreomsorg i både privat och kommunal regi.