Foto: Frida Winther

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Vi erbjuder hemtjänst, vård- och omsorgsboende och kommunal hälso- och sjukvård. Vi erbjuder också hälsofrämjande insatser, dagverksamhet för äldre, hjälp i hemmet och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. I äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen arbetar 9 600 medarbetare för att utföra 40 000 insatser varje dygn.

Så behandlar vi personuppgifter

Det är viktigt för oss på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Covid-19: Lägesbild för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Här hittar du lägesbild covid-19 för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Aktuellt