Förvaltningar

Den dagliga verksamheten utförs av stadens förvaltningar. Dessa leds av politiskt sammansatta nämnder och styrelser som har samma proportionella mandatfördelning som kommunfullmäktige. I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar.