Uppdrag för Göteborgs Stads Leasing AB:s styrelse

Styrelsens Inriktningsbeslut i kortversion:

Huvudinriktningen avseende verksamheten är att medverka i och stödja de beslut som kommunfullmäktige fattar avseende bolaget samt att aktivt bistå Stadshus AB och stadsledningskontoret i detta arbete.

Löpande verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget under 2020 ska:

 • erbjuda finansieringslösningar för stadens behov av lös egendom genom enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell leasing
 • svara för stadens behov av operationell leasing av miljösmarta fordon, maskiner och transporter samt framtida lösningar inom området
 • arbeta med innovativ utveckling av finansiella och operationella leasinglösningar för stadens verksamheter
 • bidra till en ren och trafiksäker stad genom att finansiera spårvagnar, andra miljöriktiga fordon och transportlösningar
 • erbjuda samordning av stadens samhällsviktiga transporter genom Stadens Buds miljöcertifierade och trafiksäkra verksamhet 
 • erbjuda resurser för att säkerställa en korrekt värdering och hantering vid avyttring av stadens anläggningstillgångar
 • generera ett resultat som ligger på en nivå som säkerställer fortsatt utveckling inom kompetensområdet
 • erbjuda en prisnivå som är baserad på transparent självkostnad och som är konkurrenskraftig utifrån bolagets förutsättningar
 • erbjuda en servicenivå som säkerställer att våra kunder kan fokusera på sina kärnverksamheter
 • ständigt arbeta med effektiviseringar som gör verksamheten mer kostnadseffektiv, anpassningsbar och tillgänglig
 • rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare
 • samverka med Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads mål enligt aktuell budget.