Politiker i styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB