Organisation och ledning för Göteborgs Stads Leasing AB

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller finansiell- och operationell leasing.