Fakturera Göteborgs Stads Leasing

Viktigt för dig som vill skicka e-faktura till oss.

Vi jobbar kontinuerligt för att minska antalet pappersfakturor och för att kunna ta emot e-fakturor från våra leverantörer.

Det är dock viktigt att du som vill skicka e-faktura till oss kontaktar oss i förväg så vi kan stämma av detta.

Vid frågor om e-faktura kontakta
Malin Carlsson, malin.carlsson@gsl.goteborg.se