Göteborgs Stads Leasing AB

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller finansiell- och operationell leasing.

Göteborgs Stads Leasing ska möta Göteborgs Stads sammantagna behov av miljösmarta fordon, maskiner, cyklar och annan lös egendom såsom datorer, kopiatorer och möbler genom kostnadseffektiva leasingavtal med operationellt- eller finansiellt leasingupplägg.

Viktigt för dig som vill skicka e-faktura till oss.

Det är av största vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt.