Göteborgs Stads Leasing AB

Internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB tillhandahåller finansiell- och operationell leasing.

Göteborgs Stad har fått ett nytt internbolag, Göteborgs Stads Leasing AB. Bolaget är resultatet av sammanslagningen mellan de tidigare internbolagen Kommunleasing och Gatubolaget. Det nya bolaget erbjuder stadens verksamheter samma tjänster som de tidigare bolagen gjorde.

Det är av största vikt att den personliga integriteten respekteras och att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt.