Organisation och ledning för Göta Lejon

Göta Lejon leds av en styrelse som kommunfullmäktige utsett. VD leder bolagets tolv anställda som arbetar främst med försäkring, återförsäkring, skadehantering och risk management. Fyra kundansvariga har den direkta kontakten med Göta Lejons kunder som består av stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Verkställande direktör
Annika Forsgren
Tel: 031-368 55 07
E-post: annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se

Vice vd, ekonomi och försäkring
Björn Wennerström
Tel:031-368 55 06
E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Skadeförebyggande arbete
Petra Willquist
Tel: 031-368 55 14
E-post: petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

Skadeansvarig
Cecilia Jansson
Tel: 031-368 55 11
E-post: cecilia.jansson@gotalejon.goteborg.se

Återförsäkring
Mia Jonsson
Tel: 031-368 55 05
E-post: mia.jonsson@gotalejon.goteborg.se

Kommunikation
Magnus Svedmark
Tel: 031-368 55 02
E-post: magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se