Organisation och ledning för Göta Lejon

Göta Lejon leds av en styrelse som kommunfullmäktige utsett. VD leder bolagets tretton anställda som arbetar främst med försäkring, återförsäkring, skadehantering och risk management. Fyra kundansvariga har den direkta kontakten med Göta Lejons kunder som består av stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Verkställande direktör

Annika Forsgren

Tel: 031-368 55 07
E-post: annika.forsgren@gotalejon.goteborg.se

Vice vd, ekonomi och försäkring

Björn Wennerström

Tel:031-368 55 06
E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se

Skadeförebyggande arbete (risk management)

Petra Willquist

Tel: 031-368 55 14
E-post: petra.willquist@gotalejon.goteborg.se

Skadechef, kund och RM

Cecilia Jansson

Tel: 031-368 55 11
E-post: cecilia.jansson@gotalejon.goteborg.se

Bolagsjurist och klagomålsansvarig

​Katrin Gundersen

Tel: 031-368 5512
​E-post: katrin.gundersen@gotalejon.goteborg.se

Kommunikation

Magnus Svedmark

Tel: 031-368 55 02
E-post: magnus.svedmark@gotalejon.goteborg.se