Politiker i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon