Mötestider i styrelsen för Göta Lejon

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.

Under 2020 sammanträder styrelsen följande dagar:

28 Januari
11 februari
5 mars (årsstämma)
21 april
6 juni
22 september
20 oktober
17 november
15 december