Göta Lejons styrelse

Göteborgs Stad äger Göta Lejon genom kommunfullmäktige. Fullmäktige styr Göta Lejon främst genom att utse styrelsen och fastställa ägardirektiv för bolaget.

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.