Göta Lejons styrelse

Här hittar du politikerna i styrelsen för Göta Lejon.

Göteborgs Stad äger Göta Lejon genom kommunfullmäktige. Fullmäktige styr Göta Lejon främst genom att utse styrelsen och fastställa ägardirektiv för bolaget.

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.

Här kan du söka handlingar från Göta Lejons styrelse.