Göta Lejons styrelse

Politiker i styrelsen

Här hittar du politikerna i styrelsen för Göta Lejon.

Styrelsens uppdrag

Göteborgs Stad äger Göta Lejon genom kommunfullmäktige. Fullmäktige styr Göta Lejon främst genom att utse styrelsen och fastställa ägardirektiv för bolaget.

Mötestider

Göta Lejons styrelse sammanträder nästan varje månad, med uppehåll under sommaren.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka handlingar från Göta Lejons styrelse.