Dokument och statistik för Göta Lejon

Här finns de senaste årens årsredovisningar samt resuméer, som är mer lättillgängliga presentationer av årsberättelserna. Här finns också styrdokument som gäller för Försäkrings AB Göta Lejon.