Hitta bolag

Här hittar du samtliga bolag som Göteborgs Stad är hel- eller delägare i och som det bedrivs verksamhet i. En förteckning över bolag som ägs helt eller delvis av Göteborgs Stads finns i stadens årsredovisning.

Det är Göteborgs Stadshus AB som är koncernmoderbolag och äger stadens aktier i de direktunderställda och de regionala bolagen.

Stadsdirektören är VD för Göteborgs Stadshus AB.