Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB är som koncernbolag ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Det här är Göteborgs Stadshus

Göteborgs Stadshus svarar för ägarstyrningen av samtliga kommunala bolag i Göteborgs stad. Bolagen är strukturerade i sju underkoncerner, tre regionala bolag, två interna bolag samt Boplats. Verksamheten leds av vd, ett tiotal medarbetare samt en politiskt tillsatt styrelse vars ledamöter även ingår i kommunstyrelsen.

Uppdraget för Göteborgs Stadshus AB är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Till koncernbolaget räknas också Göteborgs Stads filial i Bryssel, med fyra medarbetare. Totalt arbetar omkring 6 500 personer i Göteborgs Stads bolag.

Vad gör Göteborgs Stadshus?

Dialog, stöd och strategisk samordning är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsredskap. Organisationens roll är att effektivisera den politiska styrningen och samordningen av Göteborgs Stads bolag, utifrån kommunfullmäktiges mål och riktlinjer.

Ägardialog

Göteborgs Stadshus bidrar till styrning och samordning av Göteborgs Stads bolag genom dialog mellan Göteborgs Stadshus styrelse och styrelsen för moderbolaget i respektive kluster. Moderbolagen i varje kluster har i sin tur dialog med sina respektive dotterbolag. Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten samt de trender, utmaningar och risker som det aktuella bolaget står inför. Samtalen kan vara både coachande och vägledande och ska bidra till utveckling och samordning av klustren utifrån ett hela staden perspektiv.

Ägarstöd

Göteborgs Stadshus ger praktiskt ägarstöd inom olika specialistområden. Göteborgs Stadshus bidrar också med kompetensutveckling och vägledande bestämmelser genom olika slag av nätverk och utbildningar.

Strategisk samordning

I den strategiska samordningen ingår finansiell samordning, men Göteborgs Stadshus ska också leverera en samlad dokumentation som ger en helhetssyn på koncernens utmaningar och förutsättningar. Denna dokumentation ger sedan ett relevant underlag till kommunfullmäktiges budgetarbete.

Ytterst ägaransvar

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv med mera.

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning

Organisationsnummer

556537-0888

Medarbetare

Verkställande direktör

Eva Hessman
Telefon: +46 31-368 01 68 I Mobil: +46 722 55 72 32
E-post: eva.hessman@gshab.goteborg.se

Vice verkställande direktör

Anders Söderberg
Telefon: +46 31-368 54 64 I Mobil: +46 728-55 41 18
E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Administration

Karin Lange
Administrativ chef
Telefon: 031-368 54 59 I Mobil: +46 736-66 25 51
E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Pia Andersson
Administrativ koordinator
Telefon: 031-368 54 54 I Mobil: +46 702 46 80 32
E-post: pia.a.andersson@gshab.goteborg.se

Bolagsansvariga

Patrik von Corswant
Bolagsansvarig - näringsliv, turism, kultur och evenemang, interna bolag
Telefon: 031-368 02 42 I Mobil: +46 702 69 75 50
E-post: patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

Mats Boogh
Bolagsansvarig- kollektivtrafik, energi, regionala bolag
Telefon: +46 31 368 54 55 I Mobil: +46 725 85 28 66
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Lena Lundblad
Bolagsansvarig - bostäder, lokaler, hamn och Boplats
Telefon: +46 31368 54 66  I Mobil: +46 728 55 30 48

E-post: lena.lundblad@gshab.goteborg.se

Funktionsansvariga

Berndt Sundström
Ekonomichef
Telefon: +46 31 368 54 58 I Mobil: +46 725 70 87 94
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Håkan Spjuth
Redovisningschef
Telefon: + 46 31 368 54 60 I Mobil: +46 702 53 72 88
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Johanna Hasselgren
Koncern hr-chef
Direkt + 46 31 368 54 53 I Mobil: + 46 707 80 10 74
E-post: johanna.hasselgren@gshab.goteborg.se

Johan Hörnberg 
Bolagsjurist
Telefon: +46 31 368 54 52 I Mobil: +46 761 07 65 04
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Peter Öste
Verksamhetscontroller
Telefon: +46 31 368 54 70 I Mobil: +46 707 61 13 16
E-post: peter.oste@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office

Catrine Norrgård
Branch Director
Telefon: + 32 2 274 55 41
E-post: catrine.norrgard@gshab.goteborg.se

Lina Forsman
Policy officer
Telefon: : +32 2 274 55 40
E-post: lina.forsman@gshab.goteborg.se

Saga Barnard
Policy officer and Office manager
Telefon: + 32 2 274 55 42
E-post: saga.barnard@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office, egen webbsida

Styrelse

Ordförande

Axel Josefson (M) ordförande

Styrelseledamöter

Elisabeth Lann (KD) 1:e vice ordförande
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande
Daniel Bernmar (V)
Axel Darvik (L)
Jonas Attenius (S)
​Blerta Hoti (S)
Martin Wannholt (D)
Per-Anders Örtendahl (D)

Styrelsesuppleant

Viktoria Tryggvadottir (S)
Emmyly Bönfors (C)
​Grith Fjeldmose (V)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi, ordinarie SACO
Annika Berntsson, suppleant SACO
Petra Gameringer, ordinarie TCO
Vakant, ordinarie LO

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Arne Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)  

Styrelsesammanträden 

Styrelsesammanträden 2021
2022-01-17
2022-02-21
2022-03-21 (även årsstämma)
2022-04-25
2022-06-13
2022-09-26
2022-10-24
2022-11-21
2022-12-12
Länk till handlingar och protokoll

Organisation Göteborgs Stadshus AB
 

Publikationer

Göteborgs Stadshus årsredovisning 2018

Göteborgs Stadshus koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2017

Göteborgs Stadshus årsredovisning 2017

Senare årsredovisningar hittar du längre ner på sidan.

Så här behandlar vi personuppgifter

Göteborgs Stadshus kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter på Göteborgs Stadshus utgår från syftet med behandlingen.

I dokumentet nedan förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Så behandlar Göteborgs Stadshus AB dina personuppgifter

Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter. Du vänder dig även till IMY om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Filer och dokument