Göteborgs Stadshus AB

Göteborgs Stadshus AB är moderbolag för de bolag som ägs av Göteborgs stad

Det här är Göteborgs Stadshus

Göteborgs Stadshus är moderbolag för de bolag som ägs av Göteborgs Stad och ansvarar för ägarstyrningen av dessa. Verksamheten leds av stadsdirektören som är verkställande direktör för bolaget. Styrelsen består av ledamöter som även ingår i kommunstyrelsen. Bolaget innefattar också Göteborgs Stads filial i Bryssel, Gothenburg European Office (GEO). Totalt arbetar femton personer på bolaget varav tre på GEO.

Uppdraget för Göteborgs Stadshus är att stärka och effektivisera den politiska styrningen av bolagen och genom ägarstyrning stödja och stärka bolagen i deras uppdrag. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Göteborg och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Våra viktiga arbetsområden

Ägarstyrning, finansiell samordning och ägarstöd är tre av Göteborgs Stadshus viktigaste arbetsområden. Ägarstyrningen sker bland annat genom ägardialoger mellan Göteborgs Stadshus styrelse och styrelsen för respektive moderbolag i underkoncernerna. Moderbolagen i varje underkoncern har i sin tur dialog med sina respektive dotterbolag. Dialogen hjälper båda parter att förstå verksamheten och de trender, utmaningar och risker som de står inför.

Finansiell samordning innebär bland annat att vi upprättar ett koncernbokslut för hela bolagskoncernen och att vi ansvarar för koncernens samlade skattehantering. Ägarstöd innebär både att ge kompetensstöd inom till exempel bolagsjuridik till bolagen i koncernen, och att utbilda styrelseledamöter i koncernen.

Om stadshuskoncernen

De bolag som ägs helt eller delvis av Göteborgs Stad är organiserade i en koncern, stadshuskoncernen. Koncernen är uppdelad i sju underkoncerner eller kluster; Bostäder, Energi, Hamn, Lokaler, Näringsliv, och Turism, kultur och evenemang. Därtill finns tre regionala bolag som ägs tillsammans med andra kommuner och två interna bolag vars verksamhet helt riktar sig inåt Göteborgs Stad. Slutligen finns Boplats Göteborg AB som är stadens bostadsförmedling.

Totalt äger Göteborgs Stad 87 bolag helt eller delvis (per 2022-08-25) där det arbetar omkring 6 500 personer.

Göteborgs stads organisation inklusive nämnder och bolag

Ytterst ägaransvar

Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer samt beslutar om ägardirektiv med mera.

Det är Göteborgs kommunfullmäktige som har det yttersta ägaransvaret för stadens bolag. Det är de som beslutar om vilka bolag som ska finnas, utser styrelser och lekmannarevisorer och beslutar om bolagets ägardirektiv.

Organisationsnummer

556537-0888

Medarbetare

Verkställande direktör

Eva Hessman
Telefon: +46 31-368 01 68 I Mobil: +46 722 55 72 32
E-post: eva.hessman@gshab.goteborg.se

Vice verkställande direktör

Anders Söderberg
Telefon: +46 31-368 54 64 I Mobil: +46 728-55 41 18
E-post: anders.soderberg@gshab.goteborg.se

Administration

Karin Lange
Administrativ chef
Telefon: 031-368 54 59 I Mobil: +46 736-66 25 51
E-post: karin.lange@gshab.goteborg.se

Pia Andersson
Administrativ koordinator
Telefon: 031-368 54 54 I Mobil: +46 702 46 80 32
E-post: pia.a.andersson@gshab.goteborg.se

Patrik von Corswant
Bolagsansvarig - näringsliv, turism, kultur och evenemang, interna bolag
Telefon: 031-368 02 42 I Mobil: +46 702 69 75 50
E-post: patrik.von.corswant@gshab.goteborg.se

Mats Boogh
Bolagsansvarig - kollektivtrafik, energi, regionala bolag
Telefon: +46 31 368 54 55 I Mobil: +46 725 85 28 66
E-post: mats.boogh@gshab.goteborg.se

Lena Lundblad
Bolagsansvarig - bostäder, lokaler, hamn och Boplats
Telefon: +46 31368 54 66  I Mobil: +46 728 55 30 48
E-post: lena.lundblad@gshab.goteborg.se

Berndt Sundström
Ekonomichef
Telefon: +46 31 368 54 58 I Mobil: +46 725 70 87 94
E-post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se

Håkan Spjuth
Redovisningschef
Telefon: + 46 31 368 54 60 I Mobil: +46 702 53 72 88
E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

Johanna Hasselgren
Koncern hr-chef
Direkt + 46 31 368 54 53 I Mobil: + 46 707 80 10 74
E-post: johanna.hasselgren@gshab.goteborg.se

Johan Hörnberg 
Bolagsjurist
Telefon: +46 31 368 54 52 I Mobil: +46 761 07 65 04
E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se

Peter Öste
Verksamhetscontroller
Telefon: +46 31 368 54 70 I Mobil: +46 707 61 13 16
E-post: peter.oste@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office

Catrine Norrgård
Branch Director
Telefon: + 32 2 274 55 41
E-post: catrine.norrgard@gshab.goteborg.se

Lina Forsman
Policy officer
Telefon: : +32 2 274 55 40
E-post: lina.forsman@gshab.goteborg.se

Saga Barnard
Policy officer and Office manager
Telefon: + 32 2 274 55 42
E-post: saga.barnard@gshab.goteborg.se

Gothenburg European Office, egen webbsida

Styrelse

Ordförande

Axel Josefson (M) ordförande

Styrelseledamöter

Elisabeth Lann (KD) 1:e vice ordförande
Karin Pleijel (MP) 2:e vice ordförande
Daniel Bernmar (V)
Axel Darvik (L)
Jonas Attenius (S)
​Blerta Hoti (S)
Martin Wannholt (D)
Per-Anders Örtendahl (D)

Styrelsesuppleant

Viktoria Tryggvadottir (S)
Emmyly Bönfors (C)
​Grith Fjeldmose (V)

Arbetstagarrepresentanter

Maria Andersson-Iseppi, ordinarie SACO
Annika Berntsson, suppleant SACO
Filip Eklund, ordinarie TCO
Vakant, ordinarie LO

Lekmannarevisorer

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Bengt Arne Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)  

Styrelsesammanträden 

Styrelsesammanträden första kvartalet 2023
2023-01-23
2023-02-20
2023-03-20 (även årsstämma)
Länk till handlingar och protokoll

Publikationer

Göteborgs Stadshus årsredovisning 2018

Göteborgs Stadshus koncerngemensamma hållbarhetsrapport 2017

Göteborgs Stadshus årsredovisning 2017

Senare årsredovisningar hittar du längre ner på sidan.

Så här behandlar vi personuppgifter

Göteborgs Stadshus kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter på Göteborgs Stadshus utgår från syftet med behandlingen.

I dokumentet nedan förklarar vi hur vi behandlar personlig information om dig och varför vi gör det. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Så behandlar Göteborgs Stadshus AB dina personuppgifter

Du kan också besöka Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter. Du vänder dig även till IMY om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Filer och dokument