Att vara politiker i Göteborgs Stad

Undrar du över hur det är att vara politiker i Göteborgs Stad? Här kan du få information om hur man blir politiker i Göteborgs Stad, vad det politiska uppdraget innebär, vilken ersättning en politiker får och hur många politiker det finns i staden.

Hur blir man politiker i Göteborgs Stad?

För att bli vald till ett politiskt uppdrag i Göteborgs Stad är utgångspunkten ett krav att man är medlem i ett politiskt parti och att det partiet är representerat i kommunfullmäktige. Innan valet till kommunfullmäktige, som sker i samband med de allmänna valen, väljer partiet själva ut vilka de vill nominera till valet av kommunfullmäktiges ledamöter. Det är sedan upp till dig som medborgare att rösta på ett parti och/eller en specifik person som du vill ska få en plats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i stadens nämnder och styrelser, och mandatfördelningen mellan partierna speglar sammansättningen i kommunfullmäktige.

Vad innebär det att vara politiker i Göteborgs Stad?

De flesta politiker i Göteborgs Stad är fritidspolitiker. De har ofta andra jobb och går på sammanträden på sin fritid. Hur ofta nämnderna eller styrelserna sammanträder är olika, de flesta stadsdelsnämnder sammanträder till exempel en gång i månaden.

De möten man går på är oftast beslutsmöten. Under tiden mellan möten förväntas man som politiker hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde, läsa in sig på handlingar, vara delaktig i den offentliga debatten, möta medborgare och ansvara för de politiska besluten.

I Göteborgs Stad finns det 18 kommunalråd. De är politiker på heltid och sitter i kommunstyrelsen. Här hittar du mer information om kommunstyrelsen.

Staden erbjuder utbildning till alla politiker om staden och dess ledning. Utbildning i att utöva det politiska uppdraget ansvarar respektive parti för. Utbildningar sker under hela mandatperioden. Det är styrgruppen för politikerutbildning som ansvarar för utbildningarna. Utbildningarna har ett hela-staden-perspektiv och handlar om stadens modell för ledning och styrning, lagstiftning, upphandling, policies och riktlinjer. Här hittar du information om utbildningar för politiker i Göteborgs Stad.

Utöver dessa utbildningar ansvarar respektive förvaltning/nämnd och bolag/styrelse för utbildning av sina politiker. Utbildningarna kan vara heldagar vid ett eller flera tillfällen under året, eller kortare workshops.

Vilken ersättning får en politiker i Göteborgs Stad?

Fritidspolitiker i Göteborgs Stad får ersättning för de sammanträden de går på. Denna ersättning kallas för arvode. Politikerna kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst, det vill säga den inkomst han eller hon förlorar genom att gå på sammanträdet.

En politiker kan även få arvode för studiebesök, kurser och konferenser.

Mer information om arvoden för politiker i Göteborgs Stad 

Mer information om styrdokument som rör politiker i Göteborgs Stad

Politikerhandboken

Politikerhandboken är främst till för dig som är förtroendevald i Göteborgs Stad. Här finns information som är viktig för dig att känna till.

Politikerhandbok för förtroendevalda i Göteborgs Stad