Så skapas goda relationer med omvärlden

Göteborg är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna är viktiga för framtiden. Det finns ett stort internationellt intresse för Göteborg. Genom att vara mottagliga och dela med oss kan vi skapa goda relationer med omvärlden. Vid viktiga ceremonier och besök representeras Göteborgs Stad av stadens ledande politiker. Ofta tas besöken emot i våra representationslokaler.

Representationsbesök

De vanligast förekommande besöken är av så kallad protokollär karaktär. Det vill säga besök på en hög politisk nivå som riktar sig till kommunfullmäktiges ordförande och med representation som syfte.

VIP-besök

Göteborg är en viktig industri- och hamnstad och är också residensstad i Västra Götalands län. Därmed får Göteborg ta emot besök av statschefer, högt uppsatta politiker eller kungligheter från andra länder. Vid dessa besök samarbetar Göteborgs Stad med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Studiebesök

Att ta emot studiebesök till förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad är ett bra sätt att visa upp våra kompetenser för omvärlden. Det finns ett stort internationellt intresse av att studera hur vi i Göteborg arbetar med till exempel stadsutveckling och miljöfrågor. Göteborgs Stad har genom Business Region Göteborg tagit fram ett professionellt studiebesöksprogram kallat Green Gothenburg, som är ett samarbetsprojekt med fokus på miljö och hållbar utveckling.

Besök till Göteborgs Stad

Här kan du läsa om de senaste besöken som Göteborgs Stad tagit emot