Omvärlds- och intressebevakning

Genom att på ett tidigt stadium försöka påverka EU-beslut och anpassa Göteborgs Stads verksamheter till nya EU-regler, kan vi utveckla den service som Göteborgs invånare är beroende av varje dag. Göteborgs Stads verksamheter kan lättare förutse och hantera förändringar som ny lagstiftning eller andra initiativ kan innebära.

Om omvärlds- och intressebevakning

Göteborgs Stad har en omfattande omvärlds- och intressebevakning som långsiktigt och strategiskt bevakar nationella och internationella frågor som påverkar Göteborg.

Göteborgs Stads representationskontor i Bryssel

Göteborgs Stads kontor i Bryssel har som huvuduppgift att representera Göteborgs Stad gentemot EU:s institutioner och andra aktörer i Bryssel. Detta görs på plats genom påverkan av lagstiftningsförslag, initiering och stöd till strategiska utvecklingsprojekt med EU-finansiering samt genom omvärldsbevakning.