Bergen – Göteborgs vänort

Göteborg har mycket gemensamt med Norges näst största stad Bergen. De båda städerna är, förutom viktiga handels- och sjöfartsstäder, hemort för starka forskningsinstitutioner och maritim industri. Göteborg och Bergen samarbetar bland annat i frågor som rör ungdomars livskvalitet och trafiksäkerhet.

Bergen och Göteborg har mycket gemensamt

Bergen fick sina stadsprivilegier år 1070 och var fram till 1299 Norges huvudstad. Bergen är grundat på ett grönområde mittemellan sju fjäll och är en av Europas regnigaste städer. 2011 regnade det 268 dagar. Idag är Bergen Norges näst största stad med ca 250 000 invånare. Stadsdelen Brygge står sedan flera år tillbaka på UNESCOs lista över världskulturarv, och år 2000 blev Bergen vald till årets europeiska kulturhuvudstad.

Bergen är, precis som Göteborg, en betydande handels- och industristad och ett viktigt centrum för kulturliv, administration och kommunikationer. Nästan 40 % av Norges export utgår från regionen. Olje- och gasindustrin, tillsammans med fiskenäringen och den maritima industrin, är källa till den största delen av inkomsten. Bergen har en stark forskningsmiljö med en varierad högteknologisk industrisektor samtidigt som staden har tillgång till några av världens största energikällor – olja, gas och vattenkraft.

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Samarbetet mellan Göteborg och Bergen har genom åren bland annat kretsat kring trafiksäkerhet och ungdomars levnadsvillkor. Genom samarbetet kan städerna lära av varandra och dela goda erfarenheter. Bergen har till exempel inspirerats av hur Göteborg arbetar med sina kranskommuner och näringsverksamhet och byggt upp en egen verksamhet med Business Region Göteborg som förebild. Under våren 2013 stod Bergen värd för det stora vänortsmöte som äger rum vartannat år. Där träffades Bergen, Århus, Åbo och Göteborgs politiker för att diskutera utveckling inom städerna och andra relevanta frågor. Vänortsmötet 2013 handlade om stadsutvecklingsfrågor där Bergen till exempel har visat upp deras nya ”bybana” som länkar samman de olika delarna av staden, likt Göteborgs spårvägar.