Århus – Göteborgs vänort

Danska Århus är precis som Göteborg en universitetsstad samt ett viktigt centrum för industri och sjöfart. Göteborgs vänskapsrelation med Århus har genom åren handlat mycket om kunskapsutbyte mellan städernas universitet samt de gemensamma utmaningar det innebär att vara en växande stad.

En gammal stad med ung befolkning

Århus är Danmarks näst största stad och en av landets äldsta städer. Staden har anor från 700-talet, då vikingar slog sig ned ungefär vid den plats där Domkyrkan står idag. Århus är en viktig universitetsstad och med mer än 40 000 studenter kallas Århus ibland också Danmarks ”yngsta stad”, räknat till invånarnas medelålder. Staden har även kallats världens minsta storstad.

Ursprunget till vänortsrörelsen kan spåras till mitten av 1920-talet, då kontakter och gemensamma besök mellan folkskolorna i Göteborg och Århus inleddes. Kontakterna utvidgades så småningom och kom att omfatta lärarutbyten mellan de båda städernas universitet. Vid vänortsmöten mellan Göteborg och Århus har man bland annat diskuterat trygghetsfrågor, krisberedskap och även kyrkans roll gentemot kommunen och samarbete där emellan.

Samarbetet idag

Under våren 2013 besökte representanter från Århus Göteborg för att lära sig mer om hur Göteborg arbetar med infrastruktur och kollektivtrafik. Århus är en växande stad och inför kommande utmaningar vill man lära sig om hur städer som står, och har stått, inför liknande utmaningar har arbetat för att lösa problemen med trängsel i stadens centrum.