Åbo – Göteborgs vänort

Göteborg och finska Åbo är båda viktiga hamn- och handelsstäder. De är också betydelsefulla centrum för forskning och utbildning, eftersom flera stora universitet och högskolor ligger i städerna.

Starka band sedan krigstiden

Åbo ligger i sydvästra Finland och är landets äldsta stad med ca 200 000 invånare. Åbo är en viktig hamn- och handelsstad, men också en viktig universitetsstad. Förutom Åbo universitet och Åbo handelshögskola finns landets enda svenskspråkiga universitet, Åbo Akademi, i staden. Totalt har staden ca 35 000 högskolestuderande.

Göteborg har varit vänort med Åbo sedan 1946 och under krigsåren växte sig vänortsrelationen starkare. Som tack för den hjälp och insats göteborgarna hade visat Finlands folk under krigsåren, skänkte Åbo en bronsstaty. Statyn står i Renströmsparken utanför Centralbiblioteket och symboliserar det starka vänskapsband som knöts mellan de båda städerna under andra världskriget.

Samarbetet idag

Vänortssamarbetet mellan Åbo och Göteborg fokuserar precis som de andra vänortsrelationerna på skola/social välfärd, jämställdhet, fritid, hälsa och idrott, kultur samt näringsliv. Under våren 2013 diskuterades speciellt möjligheten att utbyta erfarenheter från projekt som rör transportfrågor i städerna, för att minska klimatpåverkan och bullernivåer samt öka medborgarnas hälsa genom smarta rese- och transportlösningar.