Vänorter

Göteborgs Stads samarbeten med vänorterna Århus, Åbo och Bergen fokuserar på frågor som rör skola, social välfärd, jämställdhet, fritid, hälsa och idrott, kultur samt näringsliv.

Göteborg har mycket gemensamt med Norges näst största stad Bergen. De båda städerna är, förutom viktiga handels- och sjöfartsstäder, hemort för starka forskningsinstitutioner och maritim industri. Göteborg och Bergen samarbetar bland annat i frågor som rör ungdomars livskvalitet och trafiksäkerhet.

Åbo

Göteborg och finska Åbo är båda viktiga hamn- och handelsstäder. De är också betydelsefulla centrum för forskning och utbildning, eftersom flera stora universitet och högskolor ligger i städerna.

Danska Århus är precis som Göteborg en universitetsstad samt ett viktigt centrum för industri och sjöfart. Göteborgs vänskapsrelation med Århus har genom åren handlat mycket om kunskapsutbyte mellan städernas universitet samt de gemensamma utmaningar det innebär att vara en växande stad.