Nordiskt samarbete

Göteborgs Stad samarbetar med städer och regioner som har liknande förutsättningar för att hitta nya, smarta sätt att utveckla staden och ge bättre service till våra medborgare.

Göteborg har en lång historia av nordiska samarbeten. Samarbete med städer och regioner som har liknande förutsättningar skapar möjligheter att hitta nya, smarta sätt att utveckla staden och ge bättre service till våra medborgare. Göteborgs Stads nordiska samarbete omfattar också aktiviteter genom olika EU-projekt samt medlemskap i regionala organisationer.