Internationella besök

Göteborgs Stad tar emot viktiga besök från andra länder. Besöken kommer hit på grund av att Göteborg är centrum i en storstadsregion med starkt internationellt näringsliv, universitet med internationellt erkänd forskning och en spännande stadsutveckling där olika delar av staden samarbetar för att skapa hållbara lösningar.

Internationella besök till Göteborgs Stad

Här kan du läsa om de senaste internationella besöken som Göteborgs Stad tagit emot.

Artighetsvisit av H.E. Bernard Philip, Australiens ambassadör till Sverige


14 oktober 2020

Mr Bernard Philip besökte Göteborg under tre dagar. Förutom att träffa Kommunfullmäktiges ordförande, Landshövdingen och representanter för Regionfullmäktiges presidium, besökte han också företag samt science parks i Göteborg.

Artighetsvisit av Alexander Arzoumanian Armeniens ambassadör till Sverige


28 februari 2020

Armeniens Ambassadör Alexander Arzoumanian genomförde sitt första officiella besök till Göteborg den 28–29 februari. I  besöksprogrammet ingick besök till den armeniska diasporan och deras lokal avdelning. Ambassadören ser fram emot att besöka Göteborg igen inom en snar framtid dock senast till Göteborgs 400-års jubileum. 

Artighetsvisit från Förenta staternas ambassadör till Sverige, Kenneth A. Howery

17 januari 2020

USA nye ambassadör Kenneth A. Howery genomförde under fyra dagar sitt första besök till Göteborg. Under besöket träffade han representanter från stadens näringsliv, universiteten, länsstyrelsen, regionen. 

Artighetsvisit från Nederländernas ambassadör till Sverige Ines Coppoolse


16 januari 2020

Ambassadör Ines Coppoolse besökte kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin för en artighetsvisit. Ambassadören var i Göteborg för att informera sig om Stadens planer för 400 års jubileet.