Internationellt samarbete för hållbar mobilitet i Göteborg

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer sker genom nätverksaktiviteter eller projekt.

Läs mer på sidan om internationellt samarbete för hållbar mobilitet i Göteborg