Innovation och utveckling för framtidens smarta trafik i Göteborg

Trafikkontoret deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet. Målet är att möta de utmaningar staden står inför när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Vi arbetar tillsammans med många olika aktörer inom akademi, forskningsstiftelser, bolag, andra städer och organisationer.

Läs mer på sidan om innovation och utveckling för framtidens smarta trafik i Göteborg