Branschspecifika internationella organisationer och nätverk

Branschspecifik innebär att organisationen har en speciell inriktning, till exempel näringsliv eller energi och att detta överensstämmer med respektive förvaltning och bolags specifika uppdrag. En förvaltning eller ett bolag kan vara medlem i en eller flera internationella organisationer.

Internationellt samarbete för hållbar mobilitet i Göteborg

Trafikkontoret är en del av den nationella och internationella utvecklingen. Vi tar del av forskning och erfarenheter från många delar av världen, samtidigt som vi delar med oss av värdefull kunskap vi själva utvecklar. Utbyte med andra städer och organisationer sker genom nätverksaktiviteter eller projekt.

Innovation och utveckling för framtidens smarta trafik i Göteborg

Trafikkontoret deltar i flera utvecklings- och innovationssamarbeten som rör trafiksystem, fordon och stadens mobilitet. Målet är att möta de utmaningar staden står inför när det kommer till framtidens mobilitet och transporter. Vi arbetar tillsammans med många olika aktörer inom akademi, forskningsstiftelser, bolag, andra städer och organisationer.