Internationella organisationer, nätverk och projekt

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Stadenövergripande internationella organisationer, nätverk och projekt

Det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som beslutar om medlemskap i internationella organisationer och nätverk. Internationella projekt är projekt som på något sätt delfinansieras av externa aktörer. Projekten ska skapa någonting positivt och generera mervärden för Göteborg och bidra till Göteborgs Stads prioriterade mål.

EU-projekt för fossilfri energi (FED)

Göteborgs Stad är en av 18 europeiska städer som får EU-stöd för att vara ett innovativt testområde för en hållbar energihantering. Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, ska minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter.

EU-projekt inom Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar och näringslivet i medlemsländerna står sig i den globala konkurrensen.