Lyon – Göteborgs partnerstad

Göteborg och Lyon har varit partnerstäder sedan 1990-talet. Det började med industri -och handelsfrågor, men nu är vi aktiva i ett antal nätverk tillsammans och har många utbyten.

Vad händer inom samarbetet?

Samarbetsavtal undertecknat

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades 10 oktober 2015 mellan Lyon och Göteborg.

Göteborgs Stads borgmästare Anneli Hulthén och Monsieur Gerard Collomb, borgmästare i Lyon, undertecknar samförståndsavtalet mellan Göteborg och Lyon. Avtalet löper i tre år (2015-2018) och tecknades den 12 oktober 2015, foto: Gunilla Bökmark.

Göteborg och Lyon samarbetar i flera nätverk

Göteborg och Lyon är medlemmar i tre nätverk tillsammans: Eurocities, Délice, och LUCI. Délice är ett internationellt nätverk, grundat av Lyon, där likasinnade städer engagerade i att främja fördelarna med kulinarisk kompetens och god mat. Här utbyter vi erfarenheter inom matområdet så som att marknadsföra städer, utbildning, lokala råvaror, hälsa och kockars kulinariska kunskaper. Även Göteborgs Stads partnerstad Chicago är medlem i nätverket.

Lyon är även grundare och medlem i nätverket LUCI som handlar om belysning i städer där ljus är ett viktigt verktyg för urban, social och ekonomisk utveckling med fokus på hållbarhets- och miljöfrågor. Göteborg är med och jobbar aktivt med projekt som handlar om ljus och konst samt ljus och event, till exempel julstaden. Göteborgs Stad blev i november 2014 ordförande i nätverket.

I augusti år 2013 besökte en delegation bestående av tjänstemän som jobbar med Selma Lagerlöfs torg i Göteborg, Lyon för att hämta inspiration och lära sig mer om deras miljonprogram, torg i förorter och nya stadsrum.

Lyon har många likheter med Göteborg

Lyon är en stark storstadsregion i Frankrike och har många likheter med Göteborg, såsom andrastad, stort inslag av fordonsindustri och även storleksmässigt. Samarbetet med Lyon startade i början av 1990-talet med inriktning på utveckling av företag inom miljöområdet och deltagande med monter och seminarier på Pollutecmässan, som vissa år arrangeras i Lyon. Sedan slutet av 1990-talet sker också samarbete rörande transportutveckling i storstad, vilket motiveras bland annat av Volvo Lastvagnars köp av Renaults lastvagnsverksamhet.

Bakgrund

År 2005 undertecknades en avsiktsförklaring mellan borgmästaren i Lyon och dåvarande kommunstyrelsens ordförande i Göteborg som fokuserade samarbetet handels- och industrifrågor och på kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan städernas förvaltningar. År 2009 undertecknades ett samförståndsavtal som pekade följande områden som särskilt viktiga för utbyte: handels- och industrifrågor, kultur, sociala frågor, utbyten mellan förvaltningar samt medlemskap i gemensamma nätverk.

Filer och dokument