Chicago – Göteborgs partnerstad

Chicago är en multikulturell stad där invandring från olika delar av världen skapat den mångfald i befolkning som vi ser idag med deras 77 ”ethnic neighborhoods”. Den svenska utvandringen till Chicago och storstadsområdet började på 1800-talet och år 1900 bodde det fler svenskar i Chicago än i Göteborg. Svenska inslag finns kvar även idag, speciellt i stadsdelen Andersonville.

Vad händer just nu inom samarbetet?

Skolutbytet är en del av samarbetet som städerna vill utveckla tillsammans. Svartedalsskolan på Västra Hisingen och Volta samt Ogden Elementary School har sedan ett flertal år ett utbyte mellan skolorna. Chicagos ambition är att utöka utbytet till andra skolor i staden genom deras Sister Schools Abroad program. Samarbeten som idag finns inom skolan bör utvidgas till att omfatta fler skolor i Göteborg, men även breddas för att utbytet ska ske inom olika områden mellan studenter men också på utvecklingsnivå (mellan lärare, rektorer och utbildningsförvaltningar i städerna).

Inom samarbetet mellan Göteborg och Chicago diskuteras även andra områden såsom stadsnära odling, företagsamhet, integration, vattenstäder med mera.

Vad har hänt inom samarbetet?

I september 2012 reste en delegation från Göteborg till Chicago för att fira 25-års jubileum av partnerstadssamarbetet där borgmästarna träffades och diskuterade framtida samarbeten. Studenter på Kendall College lagade mat tillsammans med Göteborgsstjärnkocken Håkan Thörnstrom.

Kultur är ett område där Chicago och Göteborg kommer att inrikta sitt samarbete. I augusti 2013 besökte artister från Chicago Göteborg bland annat i samband med Kulturkalaset. Wavemakers, en musikgrupp i Göteborg, har i samråd med Emigranternas hus komponerat och skrivit en musikalisk produktion som lyfter fram en historia om svenska emigranter till Chicago. Även denna framfördes i samband med kulturkalaset.

Matutbytet är en annan viktig del eftersom både Chicago och Göteborg ingår i Delice Network good food cities of the world. Chicago var värd för årsmötet av denna organisation i september, 2013. Då åkte Stefan Karlsson från Göteborgsrestaurangen Fond till Chicago och vara med under deras matfestival, Chicago Gourmet.

Bakgrund

Chicago och Göteborg började sitt samarbete 1987 efter en förfrågan från utrikesdepartementet om projektutbyte. Delegationer från Göteborg besökte Chicago under slutet av 1980- och början på 1990 talet. Under 2000-talet har ett aktivt skolutbyte pågått mellan skolor i Göteborg och Chicago, speciellt Svartedalsskolan på Västra Hisingen.

Områden som identifierades som intressanta var bland annat renhållningsverksamhet, energifrågor, stadsplanering, näringslivsutveckling, sjukvård, skolutbyte med mera. I december 2009 slöts ett avtal mellan Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin och Northwestern University i Chicago. Samarbetet fokuseras på forskning och utbildningsutbyte inom biomedicin.

Filer och dokument