Internationellt samarbete

Göteborg är en stad skapad för en internationell framtid. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss, och lär oss av de bästa. Göteborg är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan, och det är viktigt att påverka EU:s agenda för att gynna våra lokala intressen.

EU-arbete i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad är öppen för världen och samverkar med andra städer och länder i Europa så att gemensamma samhällsutmaningar får nya lösningar.

Internationella organisationer och nätverk

Göteborgs Stads engagemang i internationella organisationer och nätverk gör det möjligt att ta tillvara Göteborgs intressen, knyta kontakter med andra städer och regioner, omvärlds- och intressebevakning, få möjlighet till utbyte av erfarenheter och att delta i olika projekt.

Så skapas goda relationer med omvärlden

Göteborg är en stad som är öppen för världen och de internationella relationerna är viktiga för framtiden. Genom att vara mottagliga och dela med oss kan vi skapa goda relationer med omvärlden.

International relations

Gothenburg is a sustainable city that is open to the world. We believe that international relations are important for the future. There is also great international interest in Gothenburg. By being receptive and sharing, we create good relationships with the outside world.