Välj nämnd och år

Här hittar du nämndhandlingar från år 2020 och framåt. Du kan även söka i fritext eller se handlingar från 2019 till 2017 respektive handlingar från 2016 och tidigare.

Sammanträde Park- och naturnämnden 2020‑03‑23

 • Datum 2020-03-23
 • Tid 14:00 -

Föredragningslista

 • Föredragningslista park- och naturnämnden 2020-03-23

Protokoll

 • Protokoll park- och naturnämnden 2020-03-23

Handlingar

 • 05_Delegering av eventuella brådskande ärenden

 • 06_Uppföljningsrapport för perioden januari–februari 2020

 • 07_Framställan om utökad budgetram för ökade driftskostnader för nya skötselytor och anläggningar från 2020

 • 08_Begäran av kommuncentrala medel för enkelt avhjälpta hinder för budgetåret 2020

 • 09_Överföring av byggnader inom Göteborg Heden 705.11, Trädgårdsföreningen

 • 10_Budget 2020 Park- och naturnämnden – Bordlagt yrkande om bemannade lekplatser

 • 11_Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan för verksamheter vid Östergärde industriväg inom stadsdelen Lundby

 • 12_Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – granskning för Lisebergs utbyggnad öster om Nellickevägen inom stadsdelen Krokslätt

 • 13_Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – samråd för detaljplan för bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken norr om Nordstan inom stadsdelarna Nordstaden och Gullbergsvass

 • 14_Yttrande till kommunstyrelsen över motion angående öppna serveringsområden

 • 15_Nya regler för arvoden och ersättningar

 • 16_Göteborgsförslag [1015]: Bastu i Sillvik

 • 17_Göteborgsförslag [932]: Utred ett friluftsbad i Göta älv vid Färjenäs

 • 18_Lekplatssäkerhet 2019

 • 19_Projektredovisning till park- och naturnämnden 2020

 • 20_Sportfiskarnas ansökan om föreningsbidrag

 • 21_Anmälan av delegationsbeslut

Prenumerera på handlingar

Du kan via din e-post också prenumerera på nämndhandlingar