Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-10-25

Datum
2018-10-25
Tid
16:30 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Handling - Anteckning om utfärdad tillkännagivande angående sammanträdet

 • Handling - Anmälan av länsstyrelsens slutliga rösträkning och mandatfördelning

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Val för tiden till och med den 14 oktober 2022 a) kommunfullmäktiges ordförande b) kommunfullmäktiges förste vice ordförande c) kommunfullmäktiges andre vice ordförande d) kommunfullmäktiges tredje vice ordförande

 • Handling - Val av nio ledamöter och högst sex ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

 • Handling - Avsägelse av Ulf Kamne (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr o m den 1 november 2018

 • Handling - Avsägelse av Marie-Louise Hänel Sandström (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Handling - Avsägelse av Helen Edenryd (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Handling - Avsägelse av Tony Haddou (V) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

 • Handling - Avsägelse av Louise Jeppson (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

 • Handling - Anmälan av kommunfullmäktiges återstående sammanträdesdagar under år 2018

 • Handling - Val av förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund, 53 ledamöter och 53 ersättare

 • Handling - Val av förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 11 ledamöter och 11 ersättare

 • Handling - Handling 2018 nr 177 Ny förbundsordning och justering av reglementet för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet StorGöteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 176 Överlåtelse av Brandbåt II från Göteborgs Stad till stiftelsen Göteborgs Maritima centrum

 • Handling - Handling 2018 nr 174 Fiskenäringens utveckling i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 180 Muddring och utbyggnad av kaj i Fiskebäcks hamn

 • Handling - Handling 2018 nr 178 Överföring av ansvaret för bidragsgivning till studieförbunden i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 179 Göteborgs Stads plan för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

 • Handling - Handling 2018 nr 141 Motion av Martin Wannholt (M) om att utöka naturreservatet i Delsjöområdet

 • Handling - Handling 2018 nr 171 Motion av David Lega (KD) om att utreda möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman

 • Handling - Handling 2018 nr 181 Motion av Maria Rydén (M) om att göra det lättare att hitta information om äldreomsorg och äldrefrågor

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn - Återtagen av interpellanten

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Handling 2018 nr 173 Interpellation av Kristina Bergman Alme (L) till kommunstyrelsens ordförande om den växande salafismen i Göteborg