Nämndhandlingar

Här hittar du nämndhandlingar från år 2015 och framåt. Vill du titta på äldre nämndhandlingar hittar du dem på sidan Nämndhandlingar 2014 och tidigare.

Sammanträde Kommunfullmäktige 2018-05-17

Datum
2018-05-17
Tid
16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

 • Handling - Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering

 • Handling - Handling 2018 nr 53 Punkt 2b i redovisning av uppdraget att genomföra en översyn av stadens facknämndsorganisation

 • Handling - Handling 2018 nr 110 Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val

 • Handling - Handling 2018 nr 6 Antagande av detaljplan för bostäder vid Distansgatan/Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

 • Handling - Handling 2018 nr 98 Antagande av detaljplan för bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården

 • Handling - Handling 2018 nr 100 Färdplan Älvstaden version 2018

 • Handling - Handling 2018 nr 106 Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS

 • Handling - Handling 2018 nr 99 Förslag till förfrågningsunderlag - valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS

 • Handling - Handling 2018 nr 103 Reglementen för Göteborgs förskolenämnd, grundskolenämnd samt revidering av andra berörda reglementen

 • Handling - Handling 2018 nr 88 Reviderat reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder

 • Handling - Handling 2018 nr 101 Reglemente för Göteborgs fastighetsnämnd

 • Handling - Handling 2018 nr 90 Felparkeringsavgifter på allmän platsmark

 • Handling - Handling 2018 nr 94 Utökning av Göteborgs färdtjänstområde

 • Handling - Handling 2018 nr 102 Inriktningsbeslut för förstudien om ett Varvs- och industrihistoriskt centrum med visningsbara magasin

 • Handling - Handling 2018 nr 95 Göteborgs Stads friluftsprogram 2018-2025

 • Handling - Handling 2018 nr 89 Avfallsföreskrifter för Göteborgs Stad

 • Handling - Handling 2018 nr 97 Redovisning av remiss avseende avveckling av papperstidningen Vårt Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 104 Upphävande av policies och riktlinjer för hantering av personuppgifter och kameraövervakning i Göteborgs Stad

 • Handling - Handling 2018 nr 96 Inplacering i arvodesgrupp av lekmannarevisorerna i Framtiden Byggutveckling AB

 • Handling - Handling 2018 nr 28 Motion av Ann Catrine Fogelgren (L) om att starta projektet "Måltidsvänner" för att minska undernäring och ensamhet bland äldre

 • Handling - Handling 2018 nr 29 Motion av Axel Josefson (M) m fl om att säkerställa parkeringsplatser i centrala staden

 • Handling - Handling 2018 nr 36 Motion av Martin Forsell (VägV) m fl om att minska byggkostnader

 • Handling - Handling 2018 nr 55 Motion av Björn Tidland (SD) om reviderade reglementen för Göteborgs Stads stadsdels- och facknämnder

 • Handling - Handling 2018 nr 63 Motion av David Lega (KD) om att utveckla företagslotsens arbete genom informationsinsatser

 • Handling - Handling 2018 nr 66 Motion av Mariah Ben Salem Dynehäll (L) om att utveckla slakthusområdet till Göteborgs version av Kødbyn/Meatpacking district

 • Handling - Handling 2018 nr 91 Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att ge kommunanställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid

 • Handling - Handling 2018 nr 92 Motion av Staffan Levinsson (SD) om att utreda om elbussar kan drivas och laddas med el från spårvägens befintliga kontaktledningar

 • Handling - Handling 2018 nr 105 Motion av Axel Darvik (L) och Ann Catrine Fogelgren (L) om att Göteborgs Stad ska avsluta sitt engagemang i LNG-terminalen

 • Handling - Handling 2017 nr 199 Interpellation av Jens Adamik (L) till SDN Lundbys ordförande om hanteringen av ansökningar från fristående skolor

 • Handling - Handling 2017 nr 210 Interpellation av David Lega (KD) till kommunstyrelsens ordförande om hemlöshet bland barn

 • Handling - Handling 2018 nr 14 Fråga av Maria Berntsson (KD) till kommunstyrelsens ordförande om säkerheten för den judiska minoriteten i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 12 Interpellation av Kristina Tharing (M) till kommunstyrelsens ordförande om den nuvarande och framtida bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 15 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om bristen på förskoleplatser i Göteborg

 • Handling - Handling 2018 nr 17 Fråga av Martin Wannholt (M) till kommunstyrelsens ordförande om Göteborgs Stads relationer med Victoria Park

 • Handling - Handling 2018 nr 37 Interpellation av Martin Forsell (VägV) till kommunstyrelsens ordförande om stadens arbete med att bekämpa och förebygga skadedjur

 • Handling - Handling 2018 nr 38 Interpellation av Helene Odenjung (L) till kommunstyrelsens ordförande om kunskapsresultaten i Göteborgs kommunala skolor

 • Handling - Handling 2018 nr 67 Interpellation av Ann Catrine Fogelgren (L) till kommunstyrelsens ordförande angående arbetsmiljön inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad

 • Handling - Handling 2018 nr 68 Interpellation av Kalle Bäck (KD) till kommunstyrelsens ordförande om problemen med förskolan i Göteborg