Nämndhandlingar

Sammanträde Kommunfullmäktige 2019-09-12

Datum
2019-09-12
Tid
15:00 -

Föredragningslista

Snabbprotokoll

Handlingar

  • Handling - Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Jörgen Knudtzon (KD) till ledamot i kommunfullmäktige i stället David Lega (KD) och Martin Kurzwelly (KD) till ny ersättare i stället för Jörgen Knudtzon (KD)