Nämndhandlingar

Sammanträde Kommunfullmäktige 2019-01-31

Datum
2019-01-31
Tid
16:00 -

Föredragningslista

Protokoll

Snabbprotokoll

Yttrandeprotokoll

Handlingar

  • Handling - Anmälan av länsstyrelsen beslut att utse Christer Holmgren (M) till ledamot i kommunfullmäktige i stället för Hanna Friberg (M) och Bruno Tiozzo (M) till ny ersättare i stället för Christer Holmgren (M)